ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/07/1958

חוק דמי מפתח; חוק לתיקון פקודת הפרשנות; נוסח חדש לפקודת משקאות משכרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים