ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/01/1958

חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1957; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים