ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/06/1957

חוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, חוק-יסוד: הכנסת, התשי"ח-1958, חוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות), התשי"ט-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים