ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/05/1957

חוק בתי -המשפט, התשי"ז-1957 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים