ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/03/1957

חוק הגנת הדייר (תיקון מס' 3); חוק הכרה בפסקים זרים ואכיפתם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים