ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/12/1956

חוק הארכת מועדים, התשי"ז-1957, חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (סיכומי טענות), התשי"ז-1957, חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (השחתת פניהם של מקרקעין), התשי"ז-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים