ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/07/1956

משלחת נציגי התאחדות בעלי בתי-קולנוע; קבלת משלחת של נציגי התאחדות בעלי הבתים בקשר לתיקון חוק הגנת הדייר, 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים