ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/07/1956

חוק לתיקון דיני עונשין של ריגול והסתננות בשעת חירום - הצעה לסדר-היום של י. בדר; חוק לתיקון פקודת המועצה המשפטית - הצעת ח"כ או נא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים