ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/03/1956

ועדת המשנה לחוקי יסוד; חוק בתי-המשפט; חוק הגנת הדייר (המשך); חוק הגנת הדייר (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים