ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/01/1956

חוק ההסגרה (תיקון); חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר; חוק קרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים