ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/11/1955

חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות חוץ); חוק לתיקון פקודת העדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים