ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/06/1959

בעיות מערכת החינוך היסודית כוללת גני ילדים לבני 4, התיכוני והגבוה, לקראת שנת התש"כ; בעיית הגננות המורים לבתי הספר יסודיים ועל-יסודיים לקראת שנת התש"כ; בתי מדרש למורים לקראת שנת התש"ע; גני ילדים לבני 4; הצעות משרד החינוך בחלוקת 250,000 ל"י לצרכי תרבות; קרן הספריות של בית הנשיא; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים