ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/03/1959

סדר היום -הרצאת שר החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים