ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/01/1959

מצבה של אוניברסיטת "בר-אילן" ותוכניות פיתוחה; מצבה של האוניברסיטה בתל-אביב ותוכניות פיתוחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים