ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/12/1958

הנחלת הלשון למבוגרים; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים