ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/10/1958

סקירה על פתיחת שנת הלימודים התשי"ט; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים