ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/07/1958

חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים