ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/07/1958

חוק המועצה להשכלה גבוהה (סעיפים 23-19)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים