ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/07/1958

חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958 (סעיפים 18 - 14)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים