ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/06/1958

חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים