ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/06/1958

המשך הדיון בחוק המועצה להשכלה גבוהה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים