ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/06/1958

חוק המועצה להשכלה גבוה, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים