ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/03/1958

סקירת מנהל המחלקה להנחלת הלשון על פעולת מחלקתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים