ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/02/1958

הדיון על סקירת המנהל הכללי; סקירת המנהל הכללי את תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1958/9; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים