ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/01/1958

שאלות ותשובות; תשובת נציגי המשרד לדיון על סקירתם את מצב החינוך המיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים