ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/01/1958

קבלת משלחת של נציגי הספרנים בארץ; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים