ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/01/1958

סקירה על החינוך המיוחד; פניית פרופסור מזר לחבר-הכנסת קליבנוב; שאלות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים