ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/12/1957

דין וחשבון ועדת המשנה לענייני החינוך הגופני; הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים