ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/12/1957

המשך סדרי עבודת הוועדה; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים