ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/06/1957

העבריינות בין הנוער הלומד ( המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים