ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/06/1957

הצעות לסדר-היום; שאלות ותשובות; שונות; תשובת נציגי המשרד לדיון על חקירתם את מצב העניינים לקראת שנת הלימודים, התשי"ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים