ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/05/1957

תשובות המשנה למנהל משרד החינוך והתרבות, על שאלות חברי הוועדה בישיבה הקודמת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים