ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/05/1957

ביצוע הצעות של ועדת צלטנר לחינוך תיכון; המו"מ עם הסתדרות המורים בדבר תוספת שתי שעות לשבוע; התפתחות התכנית לראורגניזציה של תכנית הלימודים ומוסדות להכשרת מורים; חילופי גברא בצוות הפדגוגי של משרד החינוך והתרבות; עמדת משרד החינוך והתרבות להצעות ועדת הורביץ למועצת השכלה גבוהה; רישום לגני ילדים ולבתי -ספר לקראת, התשי"ח; שונות; שינויים בהוראת החקלאות בבתי-ספר יסודיים; שינויים בתקציב החינוך; תוספת בניינים לבתי הספר; תכניות להשתלמות מורי מערכת החינוך לקראת שנת הלימודים התשי"ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים