ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/04/1957

דיון בהצעה לסדר היום שהועברה לוועדה על-ידי מליאת הכנסת בעניין הספרות הקלוקלת; דיון בהצעה לסדר היום שהועברה לוועדה על-ידי מליאת הכנסת בעניין יבוא ספרים מרוסיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים