ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/04/1957

סיכום ההצעות בקשר לתקציב משרד החינוך והתרבות; תשובת הממונה על מינהל ההסברה על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים