ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/04/1957

המשך הדיון על תקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים