ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/02/1957

סקירה על פעולות לשכת הנוער; שאלות ותשובות; תשובת נציגי המשרד לדיון על סקירת מצב בתי-הספר לנערים עובדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים