ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/02/1957

המשך הדיון על המחלקה להנחלת הלשון והמחלקה לתרבות תורנית; סקירה על פעולות מינהל ההסברה; תשובת נציגי המשרד לדיון על המחלקות להנחלת הלשון ולתרבות תורנית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים