ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/01/1957

המשך סיכום הסיור בכיתות הטרום-מקצועיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים