ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/01/1957

המשך הדיון על סקירת פעולות מחלקת התזונה; תשובת מנהלת מחלקת התזונה לדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים