ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/01/1957

הדיון על פעולות מחלקת התזונה; סקירה על פעילות מחלקת התזונה; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים