ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/11/1956

שאלות; תשובת התגובה למנהל הכללי במשרד החינוך והתרבות לוויכוח על סקירת המנהל הכללי על תחילת שנת הלימודים, התשי"ז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים