ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/10/1956

הדיון על סקירת מנהל משרד החינוך והתרבות; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים