ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/03/1956

שאלות חברי הוועדה בקשר לסעיפי תקציב החינוך התיכון והכשרת מורים ותשובת נציגי המשרד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים