ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/02/1956

סקירה על גלי צה"ל; סקירה על קול ציון לגולה; שאלות חברי הוועדה בקשר לסקירות הנ"ל ותשובות המרצים; תגובת נציגי משרד החינוך והתרבות בקשר לסקירות על הכשרת מורים והשתלמותם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים