ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/12/1955

אי-תשלום משכורת למורים ברשת החינוך העצמאית; בעיות שנתעוררו לאחר ביטול שכר-הלימוד בגני-הילדים לגילאי חמש; שביתת המורים בבית-החינוך לעיוורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים