ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/12/1955

המשך הדיון על פקידת המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות לקראת ע"ח הלימודים, התשט"ז; תשובת המשנה למנהל הכללי על השאלות שנתעוררו בעת הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים