ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/11/1955

תשובות לשאלות שנתעוררו עקב סקירת משרד החינוך והתרבות על מערכת החינוך בשנת התשט"ז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים