ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/11/1955

סיום הדיון בשאלת יבוא ספרים לועזיים; שאלות ודיון בעקבות סקירת מר אביגדור על מערכת החינוך בשנת הלימודים החדשה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים