ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/11/1955

דין וחשבון על מערכת החינוך בשנת הלימודים, התשט"ז; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים